Logo CAUS LU

Christian Läubli v/o Tümpel

Centralpräsident / Président Central

André Henri Kuhn v/o Picasso

Centralaktuar / Secrétaire Central

Cyrill Bättig v/o BlattSchoss

Centralquästor / Caissier Central

Sebastian Schupp v/o Bläähcky

Centralblattmorpion / Morpion Feuille Centrale

Mario Rüegg v/o Barrique

Centralseminarmorpion / Morpion Séminaire Central

Baltasar Reeves v/o Büsi

Centralfestmorpion / Morpion Fête Centrale

David Hochstrasser v/o Osserguet

Mittelschulmorpion / Morpion 2.0